ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด ณ โรงเรียนวัดไม้ฝาด ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1FJax32BUCymotN7F7yVIwo6DS92igJ-y?fbclid=IwAR1HhhO-3dSBRaQmur7-9AcUANJtK9H-3jE-Bokfqxe09ejW1tHZBdg8Org

แชทกับโรงเรียน