ที่ตั้ง

ที่ตั้ง : เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม (ตรัง – กระบี่) ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220

 ตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียน  7.736412, 99.417880

แชทกับโรงเรียน