ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ที่ตั้ง : เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม (ตรัง – กระบี่) ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220

โทรศัพท์ : 075 296030

โทรสาร : 075 296040

Website : www.ratsadanu.ac.th

E-mail : ratsadanu@hotmail.com

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษตรัง กระบี่

เพจเฟสบุ๊ค

แชทกับโรงเรียน