การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้รายงาน นายอนันทชัย ชุมอักษร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ปีการศึกษา 2564

Read more

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้กิจกรรม 5 ลักษณะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด ไม่สามารถเพิ่มแรงดันจ่ายน้ำบริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองชี และสถานีเพิ่มแรงดันน้ำบางนายชูได้ตามปกติ ส่งผลให้ในพื้นที่ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษทั้งหมด น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

Read more

กิจกรรม Open House “ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน”

กิจกรรม Open House “ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน” จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดตรังและ ศพอ.ทรงคุณค่าวัดวังมะปราง(วัดน้ำฉ่า) ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

Read more

การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี 2565

สรุปเหรียญการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 (กรีฑามวลชนคนตรัง) ดังนี้
1.ได้ 6 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
2.ถ้วยรางวัล ถ้วยรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 18 ปีชาย และถ้วยรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชน

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการสู่วันภาษาไทย จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์
>ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร แต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีหรือแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
>เชิญชวนนักเรียนทุกห้องส่งตัวแทนร่วมประกวดแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีจากวัสดุเหลือใช้

Read more