สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังมะปราง (น้ำฉ่า)

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมตัวแทนคณะครูร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังมะปราง (น้ำฉ่า) ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน