ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังวิเศษฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียน

แชทกับโรงเรียน