การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงสร้าง และคำอธิบายรายวิชาตามตัวชี้วัดระหว่างทาง-ปลายทาง ปีการศึกษา 2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1kT4lzUSsSC2-i8NotNdEHxfJpf1uDx50?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1REUBsOQnOvRSDTNUmzC7WJvvAYGyhfnd0BJ76Zv8NEd-9RQyrKqjkUKk_aem_Vj64MpAomY_y0VrVT_QgSg

แชทกับโรงเรียน