มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลเพื่อแสดงความยินดี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนจากกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “ภาพไหน…ใช่ ร.อ.” ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลเพื่อแสดงความยินดี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนจากกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “ภาพไหน…ใช่ ร.อ.” ประจำปีการศึกษา 2566
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1-8LFDEz6yngLv0PJpA57RincFLl7vquW?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2iztDIjpER-EDZcH5vENsiG5B3YvjL4ce1cY20cKgAm_Gx7xFWoULrXZE_aem_ATEmQl3LwaNa8NLmTounb7Nsu3pV2CbNQ1j7s1jx6IGeUbENGxIeWAf5iqeSqz7FzpkIcrKJTgx5ATcd2PlFMQAy

แชทกับโรงเรียน