กิจกรรมจากพี่ถึงน้อง ในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดกิจกรรมจากพี่ถึงน้อง ในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากนายโรจน์ฤทธิศักดิ์ มุกดา นายกเทศมนตรีตำบลวังวิเศษ บรรยายแนวทางการใช้ชีวิตในสังคม และนายวินิต คงหน่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปง บรรยายการใช้ชีวิตเมื่อออกจากรั้วฟ้าม่วงขาว โดยมีนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็นประธาน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1YSuhxpq5DTw8kD1Ki1_IHQsPoKF6eb-2?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1ovhD2PatqEyhBSkSZethhjkEQ7Xy1bAhE0S3rV27C-EV2WClz958saik_aem_ATErbL-6B2x7hjm8GcoxeFScI6PTJWc5FrUsLSywWEJbr_yy-X78TMdE3yoI39UsuYr3VX8Os-1J923O908pVZiy

แชทกับโรงเรียน