กิจกรรม “จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2567

วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรม “จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2567 โดยให้นักเรียนร่วมกันปูตัวหนอนโรงเรือนเกษตร ขุดลอกคู เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดและทาสี บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียนตามที่กำหนด เพื่อปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย และสวยงาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1ADkKNjXhStx7MOlRRMTXu8RIDucUN3XL?fbclid=IwAR0sbzoG_OQKTCzVrs3eLJ3KvHzyKJPUw5OImavC6meQDqXKzmybCIdkWR0

แชทกับโรงเรียน