กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัย ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัย ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิทยากร จ่าสิบเอก มนต์ชัย ดาราฉาย ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอัคคีภัย การป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ตัวแทนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1C1funQoHZha1fWMEQCGgN-rswDt-F0k0?fbclid=IwAR05SiHGx1d5Yzh4cE5tNTNzajSAIw1-46tUYAHO4sdWZ9KVY2YoMSGI0RU

แชทกับโรงเรียน