ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน