ร่วมแสดงความยินดีครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนวรัตน์ ทองประดับ นางอัจฉรา โพธิ์แก้ว และนางสาวมาริษา อินทร์ฤทธิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1-SYMzAXUFKIiGxW3e325vleCMxWAjSy8?fbclid=IwAR0qISi97gJVOwNQIYh8U1lPAFfIIPUe9wLeNxVKpYFt5Fj7DQhi9kbBK5w

แชทกับโรงเรียน