Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

ตามที่โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานั้น
บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว และขอประกาศผลการคัดเลือกไว้ ณ โอกาสนี้

>>> ดาวโหลดประกาศผล <<<