ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และนางนพมาศ เนื่องในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศ

Read more

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและร่วมวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิตด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิก

Read more