กิจกรรม Open House “ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน”

กิจกรรม Open House “ศพอ.ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ชุมชน” จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดตรังและ ศพอ.ทรงคุณค่าวัดวังมะปราง(วัดน้ำฉ่า) ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

Read more

การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี 2565

สรุปเหรียญการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 (กรีฑามวลชนคนตรัง) ดังนี้
1.ได้ 6 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
2.ถ้วยรางวัล ถ้วยรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 18 ปีชาย และถ้วยรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชน

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการสู่วันภาษาไทย จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model”

19 กรกฎาคม 2565 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการและคณะทำงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ QUALITY Model” นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Read more

การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

7 กรกฎาคม 2565 รับการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Read more

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2565 ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

Read more

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน รับฟังข้อเสนอแนะจากเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

Read more

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยครูวิลาสินี สุขทอง ครูหัถยา อินอนันต์ และครูภัทราวดี แซ่ตัน

Read more

มอบเกียรติบัตรการตั้งชื่อหอประชุม “ม่วงมณีรัตน์”

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ผลโหวตสูงสุด) ในการตั้งชื่อหอประชุมของโรงเรียน ชื่อ “หอประชุมม่วงมณีรัตน์” โดย นางสาวปาณิสา ชูเกิด นักเรียนชั้น ม.4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

Read more

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565

Read more