การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี 2565

สรุปเหรียญการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 (กรีฑามวลชนคนตรัง) ดังนี้
1.ได้ 6 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง
2.ถ้วยรางวัล ถ้วยรวมรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 18 ปีชาย และถ้วยรวมรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชน

Read more

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จากการประกดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565

Read more

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการคัดสรรผลงาน”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค นวัตกรรม “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (The new Taxonomy Education Objectives) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Read more

มอบเกียรติบัตรการตั้งชื่อหอประชุม “ม่วงมณีรัตน์”

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ผลโหวตสูงสุด) ในการตั้งชื่อหอประชุมของโรงเรียน ชื่อ “หอประชุมม่วงมณีรัตน์” โดย นางสาวปาณิสา ชูเกิด นักเรียนชั้น ม.4 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

Read more

 รับโล่รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ดีเด่น

นายประดิษฐ์ สุขเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับโล่รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ดีเด่น ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Read more