การประกวดผลงานตามโครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์การอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤ

Read more

รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2566 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับชมเชย ผลงาน นวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ STUDENT Model 

โรงเรียนรัษฎานุประดิ

Read more

ผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการประกวดโปสเตอร์ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ประจำปี 2566

โรงเรียนรัษฎานุประดิ

Read more

กิจกรรมเนื่องในงานมหกรรมวิชาการ การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา “สร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งนำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพ 4Ds” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลา

Read more

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค ภาคใต้

วันพุธ ที่ 30 สิงหาค

Read more

ร่วมแสดงความยินดีครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ส

Read more