การพบปะหารือข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือ

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โดยการนำของนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปิยชาติ ผูกจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์เตอร์ปาลา บาตัส ประเทศมาเลเซีย ในการพบปะหารือข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือในโอกาสต่อไป

Read more