ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์
โรงเรียนจึงขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม พร้อมกัน ตามวันเวลา ดังนี้
==>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น.
==>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 – 15.30 น.

Read more