ร่วมพิธีไหว้พระศรีรัตนะรัษฎาสัทธาคุณ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนและศาลพระภูมิเจ้าที่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1IJtuTPzF0BD70rdDzEo8Jyt12x92uTX-?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2RuezkU6iJCxeurxY-45in5qKx7F9ZKVkQby82mteJP6s72w0Qt89-c00_aem_eTiqNRtGZYNB3Ehrk00LjA

แชทกับโรงเรียน