กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1RFNHVfEfmtoM6NX-bx4mgnGQcnyDni7y?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2xmqnbbJCih1Zo-EC1cCAdtWilPYnkrK83yyU2ENtbOw3mehE2lXfkr28_aem_fmoFWaH8qRnt5idWhWQ0Zg

แชทกับโรงเรียน