รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ”

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่ นางสาวอนุธิดา เมืองสุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1-8LFDEz6yngLv0PJpA57RincFLl7vquW?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR37Eegnzp4wmmJYYSNTfj5KXJyxRg1chbYB-tBNyvatWhFAIoUa7bf_mN8_aem_ATFqMEVkKna76gpt5zdTkaeFx6cjeEH1sCV2pM66rR3-c7jo5rY7fz37ihrxMO9VN23wZAXFFXhw-DiVQi8sLH9Q

แชทกับโรงเรียน