มอบเกียรติบัตร การประเมินหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม (one classroom one moral project) ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตร การประเมินหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงานคุณธรรม (one classroom one moral project) ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นายปิยะวัฒน์ รักราวี และนายเด่น นวลปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยกลุ่มบริหารงาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1-8LFDEz6yngLv0PJpA57RincFLl7vquW?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1qbxtxctaqARcejKJD-JcMpOxtHrox3tNxFFgrwAeLdyDXn9NZ16X1iDg_aem_ATG9D3ymz2wRhuPN6ZlSOLmUDho2NE1xDlrZkTzyudIW5ytD3mqdJOSFpjyJmGqk7W0KBpfoDonxKrRKhzwKuLC9

แชทกับโรงเรียน