กิจกรรม Open House “เปิดบ้านวิชาการ สานฝันคุณธรรม” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดกิจกรรม Open House “เปิดบ้านวิชาการ สานฝันคุณธรรม” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย
– การจัดกิจกรรมของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ – กิจกรรมลดเวลาเรียนและชุมนุม
– กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
– การจัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) และโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
– การจัดแสดงนิทรรศการโครงงานคุณธรรม
– นิทรรศการจากหน่วยภายนอก กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนและการแสดงของวงดนตรีโฟคซอง ซึ่งได้รับความสนใจจากชุมชน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1SBVZstNWEehkp8wcTSfZ2a8NPQlJp84c?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0tpWWD8iCpixi6e3yaqgEO0izMR6tkfRYn6Bg-njz7xefn9RJ2ISPLpLY_aem_ATGmjQhHL7KpWOeCYHtlBjOAxuw065p8WrFBls1QxE1MjsYxffGCFv8qrSG8zsBlUD6D9gKYpz7hJFUk2pwmC8um

แชทกับโรงเรียน