โครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ “Plus 1 เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 งานอนามัย โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ “Plus 1 เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน