วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมตัวแทนครูและบุคลากร ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 จังหวัดตรัง พร้อมรับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566

แชทกับโรงเรียน