ร่วมทำโรงทาน เนื่องในงานบุญทานไฟประจำปี 2567 ณ วัดวังมะปราง (น้ำฉ่า)

วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมทำโรงทาน เนื่องในงานบุญทานไฟประจำปี 2567 ณ วัดวังมะปราง (น้ำฉ่า) เพื่อร่วมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ คือ การทำบุญถวายอาหารเช้า แด่ พระภิกษุสงฆ์ในฤดูหนาว เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์เกิดความอบอุ่นในระหว่างการฉันภัตตาหารด้วยวิธีก่อกองไฟแล้ว ปรุงอาหารและขนมถวายพระ

แชทกับโรงเรียน