รับทุนการศึกษาจากบริษัท โชคดีคอม บริการ จำกัด

วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 นางสาวจิรชยา สังคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับทุนการศึกษาจากบริษัท โชคดีคอม บริการ จำกัด จำนวน 3,000 บาท ในการนี้ได้รับเกียรติจาก สจ.โชคดี คีรีกิ้น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และ สจ.กิตติเดช วรรณบวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง คุณรุ่งทิพย์ โรจโนภาส ผู้จัดการบริษัท โชคดีคอม บริการ จำกัด, คุณชยานันท์ ศรียาบ และ คุณชัชนันท์ เหล่าปรีชากุล มอบทุนการศึกษาพร้อมพบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

แชทกับโรงเรียน