มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมนายปิยะวัฒน์ รักราวี และตัวแทนครูมอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

แชทกับโรงเรียน