ต้อนรับ นายเด่น นวลปาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2567 นายประดิษฐ์ สุขเสน กำนันตำบลวังมะปรางเหนือและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นายเด่น นวลปาน และคณะผู้มาส่งจากโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ นำโดยนายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ และนายเสถียร พลเยี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1rGiOHCILkYaCmJ8MHtVZPRTh9ImxGu2e?fbclid=IwAR1K2f8ct_c46XJwHvVWxl64xzIs7add5TiZ5Mu3toUrLF-k9QNLT4zuJhk

แชทกับโรงเรียน