กิจกรรมจุดประกาย ความคิด “อ่าน เขียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง”

วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตัวแทนนักเรียน ร่วมโครงการ ผนึกสัมพันธ์ สานใจต่อใจ กิจกรรม Meet the Writers พบนักเขียน : คลื่นวรรณกรรม กล่อมธานีดอกศรีตรัง วาระครบ 52 ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยการสนับสนุนของบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกิจกรรม ปาฐกถา โดย จีระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ กิจกรรมจุดประกาย ความคิด “อ่าน เขียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง” แนะนำเกี่ยวกับการเขียน สร้างสรรค์ผลงานโดยนักเขียนมืออาชีพ กิจกรรมฝึกเขียนงานตามความสนใจ และการเสวนาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้

แชทกับโรงเรียน