การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนื่องในกิจกรรมกีฬาวันครู’ 67 ครั้งที่ 8 จังหวัดตรัง

วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมนายปิยะวัฒน์ รักราวี ร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจตัวแทนครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์และผู้เข้าร่วมการ แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เนื่องในกิจกรรมกีฬาวันครู’ 67 ครั้งที่ 8 จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วันตันตยาภิรม)

แชทกับโรงเรียน