การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายจักรกฤช พรหมทอง และนางสาวจิรนันท์ สืบพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ จัดโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเกียรติจากนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ อาคารศูนย์กีฬา 205 ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี คุณครูโชติมาศ เกตุรัตน์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน อำนวยการฝึกซ้อมโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

แชทกับโรงเรียน