การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อประกาศคะแนนกลางภาคเรียน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

แชทกับโรงเรียน