การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ครั้งที่ 1/2567

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเรียน 1 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน รายงานการดำเนินงานแต่ละกลุ่มบริหารให้ทราบโดยทั่วกัน

แชทกับโรงเรียน