การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมพูดคุยหารือร่วมกับสมาชิก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในวาระการฉลองศาลาปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 และการจัดกิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

แชทกับโรงเรียน