เฝ้าระวังเหตุปัญหาและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)ของโรงเรียนดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ออกปฎิบัติหน้าที่ในจุดเสี่ยงเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมทางเพศ และความรุนแรง

แชทกับโรงเรียน