เข้าร่วมแข่งขัน รายการ “SPC Logic Games 2023 The Champion of Thailand” (A-MATH) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน รายการ “SPC Logic Games 2023 The Champion of Thailand” (A-MATH) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 -3 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน