สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดในปง

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมตัวแทนคณะครูร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน