ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และนางนพมาศ เนื่องในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และนางนพมาศ เนื่องในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย โดย คุณครูสุภาภรณ์ เหมือนเนียม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ และคุณครูวรรณวิศา ศรียวง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง

แชทกับโรงเรียน