ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมรับเกียรติบัตรการประกวดผลงานตามโครงการ “สรรค์สาร…ปันประสบการณ์การอ่าน” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากนายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

แชทกับโรงเรียน