ร่วมการแสดงพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ได้ร่วมการแสดงพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังวิเศษ จังหวัดตรัง ควบคุมและฝึกซ้อมโดย คุณครูสุภาภรณ์ เหมือนเนียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอำนวยการฝึกซ้อมโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

แชทกับโรงเรียน