ยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา คัดเลือกเขต 9 ประจำปี 2566 “ศรีตรังเกมส์”

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา คัดเลือกเขต 9 ประจำปี 2566 “ศรีตรังเกมส์” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566
1.นายพุฒิพงษ์ เกลือมีผล ชนะเลิศ ประเภท พุ่งแหลน (ตัวแทน เขต 9)
2.นายธีรดนย์ โพชสาลี รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท วิ่งผลัด 4X400
3.นายธีรเมธ แสงแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท กระโดดไกล,เขย่งก้าวกระโดด
4.นางสาวศุภิศรา คงชูศรี รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาตะกร้อ

แชทกับโรงเรียน