ยินดีกับนักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงจีน เนื่องในงานราชภัฏสงขลาวิชาการ’66 & SKRU OPEN HOUSE

ร่วมส่งกำลังใจให้ นางสาวเบญวรรณ พุดตาล และนางสาวปิยะฉัตร์ กำลังเกื้อ นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงจีน เนื่องในงานราชภัฏสงขลาวิชาการ’66 & SKRU OPEN HOUSE คุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูนภาพร วิทยพันธ์ และคุณครูวรรณทิพย์ ทองคลอด อำนวยการฝึกซ้อมโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แชทกับโรงเรียน