ยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2565 (ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย)

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ประจำปี 2565 (ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

แชทกับโรงเรียน