มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 พระครูปลัดเสฏฐวุฒิ พุทฺธสโร เจ้าอาวาสวัดวังมะปราง (น้ำฉ่า) มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม ณ วัดวังมะปราง (น้ำฉ่า) ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน