พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และเหล่าลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะผู้ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์

แชทกับโรงเรียน