ปฐมนิเทศ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ดำเนินการปฐมนิเทศ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมายงานให้แก่ครูที่ย้ายมาดำรงแหน่งครู โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

แชทกับโรงเรียน