นำนักเรียนร่วมแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์เนื่องในงานลอยกระทงเทศบาลตำบลควนกุน ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำนักเรียนร่วมแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์เนื่องในงานลอยกระทงเทศบาลตำบลควนกุน ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เทศบาลตำบลควนกุน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน