นำนักเรียนร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีเนื่องในงานลอยกระทงเทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำนักเรียนร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีเนื่องในงานลอยกระทงเทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลวังวิเศษอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน